Lineage 2 Vietnamese Edition

Lineage 2 Vietnamese Edition (http://forum.l2vn.com//index.php)
-   Chợ búa siêu thị (http://forum.l2vn.com//forumdisplay.php?f=11)
-   -   mua/bán đồ lặt vặt (http://forum.l2vn.com//showthread.php?t=64375)

Aoshin 16-11-11 11:57 AM

mua/bán đồ lặt vặt
 
mua:am+3 sa wind lv4 giá bèo bèo thôi nha :))
bán: FB+3 sa health dark lv4 1b5 (or đổi ngang AM wind)
dys sword 1 tay trắng 950m
pm aoshin,onl tùm lum h :))
thanks

Aoshin 16-11-11 12:51 PM

Re: mua/bán đồ lặt vặt
 
up thêm
đổi dys H opt tank,mỗi món add 1 đá 60 lấy morai H zin+adena :))

Aoshin 21-11-11 10:39 AM

Re: mua/bán đồ lặt vặt
 
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppp

Aoshin 27-11-11 06:34 PM

Re: mua/bán đồ lặt vặt
 
uppppppppppppppppppppppppppppppppppp tập 2
chuyển wa official het sao ma ko ai vay ta @@


Thời gian được tính theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:51 PM.

© Công ty cổ phần dịch vụ phần mềm trò chơi Vina