Lineage 2 Vietnamese Edition

Lineage 2 Vietnamese Edition (http://forum.l2vn.com//index.php)
-   Lỗi dịch thuật (http://forum.l2vn.com//forumdisplay.php?f=20)
-   -   Lỗi buff cho mage trong bản GOD (http://forum.l2vn.com//showthread.php?t=76641)

vanlinhvanlinh 28-03-13 01:35 AM

Lỗi buff cho mage trong bản GOD
 
Như tiêu đề.
Mage khi buff "concentration" vào...và dùng ISS buff cái " Wizard's harmony" thì không nhận được buff " Wizard's harmony"
đây là hình minh họa. và mong Admin fix lại lỗi trên.
http://direct2.anhso.net/original/17...1313140974.jpg


Thời gian được tính theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:08 AM.

© Công ty cổ phần dịch vụ phần mềm trò chơi Vina