Lineage 2 Vietnamese Edition

Lineage 2 Vietnamese Edition (http://forum.l2vn.com//index.php)
-   Góp ý dịch thuật (http://forum.l2vn.com//forumdisplay.php?f=17)
-   -   Xin phép góp ý thêm về thư viện của L2 (http://forum.l2vn.com//showthread.php?t=45186)

whead 14-01-08 01:46 PM

Xin phép góp ý thêm về thư viện của L2
 
Mình làm Q clan lv5 :"Theo Đuổi Hoài Bão Môn Phái" thấy phần hướng trên thư viện có 1 chỗ chưa rõ ràng mà mình cho là thiếu sót:

ở bước thứ 6, hướng dẫn nói rằng:
_"Gặp Head Blacksmith Kusto (Giran). Ông ta đưa cho bạn Black Anvil Coin đổi với Brooch. Trở về gặp Martien rồi quay lại Sir Gustaf."

và phần chú ý bên dưới:
_"Khi bạn gặp Banlthazar (Làng Thợ Săn), nó sẽ đòi bạn đi đánh Lesser Giant Soldiers và Scouts để lấy 10 Titan's Powerstones (không phải Power Stone) và 10 Nebulite Crystals, Banthazar sẽ cho bạn 1 cái Công thức: Titan's Powerstone. "

nếu muốn lấy được tấm rec thì phải đưa cho Banlthazar đồng xu Black Anvil Coin (màu xanh, nằm trong kho item nhiệm vụ). Phần này không nêu rõ ràng nên có thể sẽ khiến người làm Q lúng túng khi thực hiện theo hướng dẫn của thư viện.
Mình có ý kiến xin BQT hãy thêm vào 1 dòng nữa sau bước thứ 6 nói rõ rằng:
_"Đồng xu này dùng để trao đổi với Banlthazar (Làng Thợ Săn) thì ông ta mới cho bạn tấm rec có thể dùng để chế Titan's Power Stone."

hoặc cách khác là thêm vào sau phần chú ý:
_" .... Công thức này Banlthazar chỉ đưa cho bạn nếu bạn đống ý đưa ông ta đồng xu Black Anvil Coin mà trưởng rèn Blacksmith Kusto (Giran) đã thưởng cho bạn"

Chỉ là ý kiến nhỏ, mong BQT xem xét.


Thời gian được tính theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:53 AM.

© Công ty cổ phần dịch vụ phần mềm trò chơi Vina